Školicí středisko - Školení řidičů

Provádíme tato školení :

1) Řidiči referenti = řidiči, kteří řídí soukromé nebo služební osobní nebo nákladní vozidlo (do celkové hmotnosti 3.500 kg) v rámci své pracovní činnosti (počet hodin školení dle dohody).

Dle potřeby a požadavků je u nás možno školené řidiče i přezkoušet. Přijedeme po domluvě i k Vám.

Termín a místo školení dle Vašich požadavků je možno dohodnout osobně,telefonicky nebo e-mail.

mobil: 602 88 88 70

e-mail: autoskolabartonicek@quick.cz , http://autoskolabartonicek.php5.cz/

2) Řidiči vozidel s řidičským oprávněním skupin C, C+E a D,D+E k získání Osvědčení profesní způsobilosti řidiče.

a)Vstupní školení pro získání OPZŘ = 140 hodin

b)Vstupní rozšířené školení pro získání OPZŘ = 280 hodin

c)Rozšíření osvědčení profesní způsobilosti řidiče z C na D = 45 hodin (platné OPZŘ)

Tato školení jsou ukončena zkouškou za poplatek 700,- Kč, cena školení dle počtu uchazečů.

d) možnost získat profesní průkaz po absolvování 35 hod. školení pro držitele řidičského oprávnění skupiny D, D1 před datem 10.září 2008, pro držitele řidičského oprávnění skupiny C, C1 před datem 10.září 2009

3) Pravidelné roční školení pro držitele osvědčení profesní způsobilosti řidiče = 7 hodin do 12ti měsíců od datumu počátku profesní způsobilosti, cena za řidiče 900Kč vč DPH

Pozor : Novela zákona stanovuje tyto podmínky :

- Školení musí být prováděnou pouze na učebnách školicího střediska.

- Seznam žadatelů o školení musí být zaslán na krajský úrad nejpozději 5 dní předem, opravný seznam nejpozději jeden den před termínem školení.

- Po ukončeném školení do 10 dnů odeslat seznam do evidence řidiče.

- Platnost OPZŘ je 5 let , potom bez přezkoušení bude provedena jeho výměna s doložením každoročního 7 hodinového školení v školicím středisku v celkovém počtu 35 hodin.

Postup přihlášení na školení

Organizace požadující pravidelné školení, musí nejpozději 10 dní před dohodnutým termínem školení zaslat školicímu středisku jmenný seznam (nejlépe elektronicky) na tiskopise nebo nahlásit potřebné údaje k vyplnění seznamu.

Řidiči požadující pravidelné školení, musí nejpozději 10 dní před dohodnutým termínem školení zaslat školicímu středisku vyplněnou žádost pro přijetí do kurzu (nejlépe elektronicky) na tiskopise nebo nahlásit potřebné údaje k vyplnění seznamu(tiskopis možno uložit,vyplnit a odeslat z webu).

Řidiči požadující vstupní školení, musí nejpozději 14 dní před dohodnutým termínem školení zaslat školicímu středisku vyplněný seznam žadatele o vstupní školení (nejlépe elektronicky) na tiskopise nebo nahlásit potřebné údaje k vyplnění seznamu.

Jmenný seznam odevzdává vedoucí školicího střediska na krajský úrad nejpozději 7 dní před termínem školení. Po odevzdání nelze doplňovat ani měnit (záměna jiným řidičem není možná)

Součástí školení je každoročně i informace o nejnovějších schválených nebo připravovaných změnách v zákonech související se silniční dopravou. Školení řidičů provádí tým učitelů s dlouholetou praxí.

4) Psychotesty řidičů

Zabezpečíme psychotesty řidičů (žadatelů o vrácení řidičského oprávnění po načerpání 12 bodů)

Tiskopisy ke stažení

Na této stránce si můžete stáhnout žádost o přijetí do kurzu pravidelného školení (vyplňuje řidič).

Název Velikost
Žádost řidičů 36kB